Privacy Statement - OnderAnderen.com

Versie 1 september 2022

Inleiding

OnderAnderen.com verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hier graag duidelijk over informeren. In dit Privacy Statement geven we daarom antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

 

Wat is ‘verwerken van persoonsgegevens’ ?

Een persoonsgegeven is informatie dat direct of indirect iets over jou vertelt. Denk aan je naam en adres of je inkomen, of aan een pasfoto. Met “verwerken” bedoelen we alles wat met jouw gegevens kan worden gedaan. Denk dan aan verzamelen, opslaan, inzien, aanpassen, doorgeven en verwijderen van gegevens.

 

Van wie verwerkt OnderAnderen.com persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van verschillende groepen mensen, zoals:

 1. Onze opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers;
 2. Mensen die zich bij ons hebben ingeschreven als deelnemer, of als deelnemer hebben meegedaan;
 3. Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Waarvoor verwerkt Onder Anderen persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om een relatie met anderen aan te kunnen gaan. Als je deelnemer of klant bij ons wil worden, dan hebben wij persoonsgegevens nodig voor een overeenkomst.
 2. Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren. We gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden.
 3. Om jouw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken.
 4. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Om je goed van dienst te zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over onze dienstverlening.
 5. Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor je is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen. Wil je niet worden benaderd voor commerciële doeleinden? Geef kan je dat altijd doorgeven.
 6. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren. Als je voor jouw werk contact hebt met OnderAnderen.com kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Onder Anderen?

 • Gegevens over wie je bent, zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens hebben we om contact met je te kunnen opnemen.
 • Bankgegevens, nummer en te naamstelling van je rekening om eventueel een kostenvergoeding op die manier naar je te kunnen overmaken.
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens en land van herkomst, dit gebruiken we om de juiste deelnemers te vinden voor de het juiste onderzoek. Bijvoorbeeld voor het testen van een website op toegankelijkheid.
 • Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, app en e-mails (voor Informatiebeveiliging en/of voor het verbeteren van onze dienstverlening) bijvoorbeeld cookies. Hiermee kunnen we onze website verbeteren.
 • Gegevens die we delen met andere partijen, alleen gegevens die essentieel zijn voor een onderzoek delen we met opdrachtgevers en alleen als we toestemming van jou hebben om de informatie te delen.

 

Welke Cookies gebruikt OnderAnderen.com?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website opslaat op je computer, tablet of mobiele telefoon. Hiermee verzamelen we informatie over je websitebezoek of over de computer, tablet of smartphone die je gebruikt.

OnderAnderen.com gebruikt functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om de primaire functies van de website te kunnen gebruiken. Wij hoeven je geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen en wij plaatsen deze cookies altijd. Naast functionele cookies gebruiken we cookies die de website verbeteren en optimaliseren. Bepaalde delen van de website zijn afhankelijk van deze cookies en zullen dus niet goed werken zonder deze te plaatsen. De niet-functionele cookies kun je weigeren.

Hierbij de lijst met cookies:

Cookie

Functioneel

Doel

Duur

Elementor

Ja

Noodzakelijk voor onderhoud van de website

20 jaar

rc::a

Nee

Google Analytics: Onderscheid maken tussen mensen en bots

Permanent

rc::c

Nee

Idem

Sessie

_ga /

Nee

Google Analytics: Bezoek website bijhouden

2 jaar

_gid

Nee

Idem

1 dag

_ga_#

Nee

Google Analytics: Houdt de frequentie bij waarmee een unieke bezoeker op de website komt, plus data van eerste en laatste bezoek

1 jaar

_gat

Nee

Google Analytics: Beperkt het aantal requests

10 minuten

 

Hoe komt OnderAnderen.com aan jouw persoonsgegevens?

We ontvangen jouw gegevens omdat je die zelf met ons of in het algemeen deelt. Bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt. Ook als je gebruik maakt van onze dienstverlening verwerken wij jouw gegevens.

 

Verwerkt OnderAnderen.com ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of gegevens betreffende afkomst. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens met jouw toestemming of in opdracht van jou. Vraag jij ons zelf om bijzondere persoonsgegevens over jou vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

Hoe gaat OnderAnderen.com met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen OnderAnderen.com kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan doen wij dat alleen wanneer dit echt past bij het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met derden, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Wij schakelen alleen derden in als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Jouw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Je persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst of aan een toezichthouder.

 

Welke regels gelden voor OnderAnderen.com bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is OnderAnderen.com onder meer gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Als we het nuttig achten om gegevens te delen met buitenlandse partijen dan doen we dat alleen na overleg met en toestemming van betreffende deelnemers (jou) en het geven van inzicht in de regels die daar gelden.

 

Kan ik zien welke persoonsgegevens OnderAnderen.com van mij verwerkt?

Ja, je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn verwerkt bij Onder Anderen.com Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij OnderAnderen.com. We verwerken je verzoek direct.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met OnderAnderen.com. Bellen kan naar 06 – 25 00 45 09 en mailen naar ingrid@onderanderen.com.