Mensen met lage Nederlandse taalvaardigheden

Sophia vindt het moeilijk om Nederlands te lezen. Het kost haar veel energie en ze ziet niet direct wat belangrijk is en wat minder belangrijk is.

Ze kan zijn:

 • Iemand met lage Nederlandse taalvaardigheden
 • Iemand met dyslexie
 • Iemand met een neurologische aandoening
 • Een nieuwkomer

Wat ze nodig heeft:

 • Korte zinnen
 • Heel direct verwoord wat ze moet doen
 • Links zijn duidelijk en hetzelfde qua vorm, juist verschillend van inhoud.
 • Gebruik van herkenbare, conventionele, elementen
 • Alternatieven voor digitaal

Wat ze je biedt:

 • Ze test graag en dan merk jij waar navigatie moeilijk wordt.
 • Ze denkt mee waarom iets moeilijk is en
 • Ze geeft soms aan hoe het beter kan
""
""

Mensen met lage digitale vaardigheden

Ton werkt graag met zijn handen, hij geeft de voorkeur aan direct contact en vindt het vervelend dat steeds meer dingen digitaal worden. Het gebruik van een computer en een mobiele telefoon geeft gedoe en ergernis.

Hij kan zijn:

 • Iemand met lage digitale vaardigheden
 • Iemand met een oude telefoon of computer waarop niet alles mogelijk is.
 • Ouder iemand
 • Iemand die weinig met computers werkt en ook geen games speelt
 • Iemand die vaak buiten mobiel of wifi bereik is

Wat hij nodig heeft

 • Overzichtelijke website
 • Korte zinnen
 • Heel direct verwoord wat hij moet doen
 • Links zijn duidelijk en hetzelfde qua vorm, juist verschillend van inhoud.
 • Gebruik van herkenbare, conventionele, elementen
 • Alternatieven voor digitaal

Wat hij je biedt

 • Hij laat zien waar hij tegenaan loopt bij het vinden van specifieke informatie of functies op uw platform
 • Hij vertelt op welke manieren hij digitale zaken toch gedaan krijgt.

Mensen die gebruik maken van een screenreader

Marco maakt gebruik van een screenreader. 

Zou kunnen zijn:

 • Iemand die dyslectisch is
 • Iemand die blind is
 • Iemand die slechtziend is

Wat hij nodig heeft:

 • Een digitaal toegankelijke website
  • Consistentie
  • Inhoudsvolle links
  • Alt-tektsen
  • en meer.
 • Overzichtelijke website
 • Links zijn duidelijk en hetzelfde qua vorm, juist verschillend van inhoud.
 • Gebruik van herkenbare, conventionele, elementen

Wat hij je biedt

 • Hij kan je laten zien en laten horen wat hij wel en niet meekrijgt van een website of app. 
 • Hij test belangrijke elementen 
 • Ook algemene problemen in gebruik (usability) worden sneller duidelijk 
""
""

Mensen die heel sterk inzoomen 

Kim kan teksten niet meer lezen. Ze maakt gebruik van lettervergroting en de dark-modus op haar telefoon. 

Zou kunnen zijn

 • Iemand die slechtziend is
 • Iemand die een leesbril nodig heeft
 • Iemand die gevoelig is voor licht
 • Iemand met een neurologische aandoening

Wat ze nodig heeft

 • Mogelijke zoom tot 400%
 • Rustige site, die niet te helder is of dark modus ondersteund
 • Links uitgelijnde teksten
 • Voldoende contrast

Wat ze je biedt

 • Ze laat zien hoe je content eruit ziet als ze deze sterk vergroot
 • Ze kan vertellen wat ze wel ziet, zodat jij weet wat ze mist, bijvoorbeeld teksten in bepaalde kleur.
 • Ze kan vertellen wat ze fijn en niet fijn vindt aan je site of app.

Mensen met een neurologische aandoening

Maja kan zich moeilijk concentreren en denkt minder snel dan voorheen. Ze volgt veel mensen niet zo snel. Ze vindt een rustige omgeving prettig.

Ze kan zijn:

 • Iemand met een hersenschudding
 • Iemand met een Niet Aangeboren Hersenafwijking (NAH)
 • Iemand in het spectrum
 • Iemand met een Licht verstandelijke beperking
 • Iemand met ‘ouderdomsvergeetachtigheid’
 • Iemand met veel stress

Wat ze nodig heeft:

 • In ieder geval geen snelle flitsende inhoud
 • Korte zinnen
 • Heel direct verwoord wat ze moet doen
 • Gelijkvormige en duidelijke inks
 • Gebruik van herkenbare, conventionele, elementen
 • Alternatieven voor digitaal

Wat ze je biedt:

 • Ze test graag en dan merk jij waar navigatie moeilijk wordt.
 • Ze denkt mee waarom iets moeilijk is en
 • Ze geeft soms aan hoe het beter kan
""
""

Mensen met beperkte handfunctie

Kayla heeft een fysieke beperking en kan haar handen niet gebruiken. Daardoor is ze afhankelijk van hulpmiddelen die navigeren mogelijk maken op een alternatieve manier. Bijvoorbeeld met haar hoofd.

Ze kan zijn:

 • Iemand met een hoge dwarslaesie 
 • Iemand met een spierziekte
 • Iemand met een neurologische aandoening
 • Iemand met beperkte handfunctie

Wat ze nodig heeft:

 • Grote knoppen
 • Netjes geprogrammeerde sites en apps zodat haar hulpapparatuur de code kan interpreteren.
 • Toetsenbord navigatie
 • Duidelijke focus rondom actieve elementen, zodat ze weet waar ze is op een website.

Wat ze je biedt:

 • Ze kan laten zien waar de hulpapparatuur de code niet kan interpreteren.
 • Ze kan laten zien waar de focus ontbreekt of onzichtbaar is
 • Ze kan laten zien hoe lastig het is om op een kleine knop te selecteren

Mensen die doof zijn

Patricia gebruikt Nederlandse GebarenTaal (NGT). Ze spreekt niet heel duidelijk. 

Zou kunnen zijn:

 • Iemand die doof is geboren
 • Iemand die doof is geworden

Wat ze nodig heeft:

 • Transcript van audio en ondertiteling van video
 • Chat als contact in plaats van een telefoonnummer
 • Tolk NGT om dingen echt begrijpelijk te maken

Wat ze je biedt:

 • Aangeven wat onduidelijk is bij het proces van informatie overbrengen
 • Aangeven welke woorden en teksten lastig zijn
""
""

Mensen die slechthorend zijn

Kees heeft moeite met het onderscheiden van verschillende geluiden, zoals achtergrond - of zachte geluiden. Ook het volgen van een gesprek met meerdere mensen is lastig.

Zou kunnen zijn:

 • Slechthorend geworden
 • Slechthorend geboren

Wat hij nodig heeft:

 • Mogelijkheden om geluid te pauzeren, stoppen, harder of zachter te zetten
 • Ondertiteling van video, transcript van audio

Wat hij je biedt:

 • Aangeven welk deel niet goed hoorbaar is bij een video
 • Aangeven of de audio niet duidelijk genoeg is
 • Aangeven waar de dienstverlening niet of slecht toegankelijk is voor slechthorenden.